0 Your Καλάθι

Για παραγγελίες που δίνονται καθημερινώς, η αποστολή τους από το κατάστημα γίνεται το αργότερο σε 24 ώρες.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Το MarkCenter Bonus card είναι ένα Πρόγραμμα Πιστότητας και Επιβράβευσης που προσφέρει η Markcenter, η οποία εδρεύει στην Σπάρτη Λακωνίας Γκορτσολόγου 89.

2. Οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις περιγράφουν τη σχέση μεταξύ του Markcenter και των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα (εφεξής τα "Μέλη") καθώς και την διαδικασία συμμετοχής, συλλογής και εξαργύρωσης πόντων του προγράμματος. Το Markcenter διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του προγράμματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση τα Μέλη μπορούν να ενημερώνονται για τις αλλαγές μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του καταστήματος , www.markcenter.gr.

ΕΓΓΡΑΦΗ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών,  εταιρείες κάθε είδους, ως και ατομικές επιχειρήσεις. Δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν Δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί 

2.Η εγγραφή στο πρόγραμμα πραγματοποιείται μέσω αίτησης συμμετοχής που θα βρει ο ενδιαφερόμενος στο κατάστημα MarkCenter (Γκορτσολόγου 89, Σπάρτη). 

3. Η εγγραφή στο πρόγραμμα βεβαιώνεται με την αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων και την έκδοση της Bonuscard Μέλους.

4. Η ενεργοποίηση του Μέλους στο σύστημα συλλογής και εξαργύρωσης πόντων πραγματοποιείται κατόπιν αποδοχής της εγκυρότητας των στοιχείων του στο σύστημα,και ενεργοποιείτε μετά από μία εργάσιμη ημέρα.Το MarkCenter διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει αίτηση εγγραφής για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

5. Η κάρτα Μέλους είναι αυστηρά προσωπική και δεν δύναται να μεταβιβασθεί ή να εκχωρηθεί από το Μέλος σε οποιονδήποτε τρίτο. Οι πόντοι που έχουν συγκεντρωθεί από το Μέλος δεν δύναται να μεταφερθούν σε κάρτα άλλου Μέλους. Η κάρτα δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική. Η χρήση της κάρτας πρέπει πάντα να συνοδεύεται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του κατόχου ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας που το Μέλος οφείλει να επιδεικνύει εφόσον ζητηθεί, σε οποιονδήποτε έλεγχο. Για την ασφάλεια των συναλλαγών των μελών του Προγράμματος, σε περίπτωση που η Κάρτα Μέλους βρεθεί να χρησιμοποιείται από άλλο πρόσωπο, θα παρακρατείται από τον εκάστοτε εκπρόσωπο της Markcenter.

6. Η κάρτα Μέλους είναι και παραμένει ιδιοκτησία της MarkCenter και μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ζητηθεί η επιστροφή της ή να ακυρωθεί αυτόματα εάν αποδειχτεί ότι το Μέλος δεν πληροί ή/και δεν ακολουθεί/συμμορφώνεται με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Προγράμματος.

7. Μόνο ένας λογαριασμός Μέλους γίνεται αποδεκτός. Σε περίπτωση ύπαρξης δεύτερου, οι δύο λογαριασμοί θα ενωθούν και οι πόντοι - εφόσον υπάρχουν - θα μεταφερθούν σε έναν μοναδικό λογαριασμό όπου θα διατηρηθεί η υψηλότερη βαθμίδα εκ των δύο.

8. Σε περίπτωση που το Μέλος επιθυμεί να διακόψει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα, θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στο Markcenter. Κατόπιν επεξεργασίας του αιτήματος, ο λογαριασμός και οι πόντοι του θα ακυρώνονται αυτόματα.

9. Η κάρτα και το σύνολο πόντων του λογαριασμού ακυρώνονται αυτόματα και δεν μεταβιβάζονται, σε περίπτωση θανάτου του Μέλους.

10.Σε περίπτωση που κάποιο Μέλος δεν έχει χρησιμοποίηση την Bonuscartπάνω από 12 μήνες το Markcenterέχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει το Μέλος από το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών και αυτόματα θα χαθούν η πόντοι.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΝΤΩΝ

1. Το πρόγραμμα συλλογής και εξαργύρωσης πόντων ενεργοποιείται με την τελική έγκριση της αίτησης από το αρμόδιο τμήμα τουMarkcenter. Πόντοι αγορών που πραγματοποιήθηκαν προ της υποβολής ή/και της τελικής έγκρισης της αίτησης δεν προστίθενται στο λογαριασμό του Μέλους. Οι πόντοι που συγκεντρώνονται από κάθε αγορά προστίθενται στο λογαριασμό του Μέλους αυτόματα.

2. Το Μέλος υποχρεούται να επιδεικνύει την bonuscard σε οποιοδήποτε σημείο ελέγχου πριν από κάθε συναλλαγή που αφορά συλλογή ή/και εξαργύρωση πόντων.

3. Πόντοι από αγορές σε προϊόντα προσφοράς η έκπτωσης δεν καταχωρούνται πόντοι.

4. Αγορές που πραγματοποιήθηκαν χωρίς την επίδειξη της κάρτας Μέλους δεν αποδίδουν πόντους και σε καμία περίπτωση δεν καταχωρούνται εκ των υστέρων.

5. Ενστάσεις που αφορούν στην κίνηση του λογαριασμού του Μέλους (συλλογή και εξαργύρωση πόντων) θα πρέπει να αναφέρονται εγγράφως στο MarkCenter εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία συναλλαγής.

6. Για κάθε αγορά που πραγματοποιεί το Μέλος αξίας 1€ ανταμείβετε με 1 πόντο (1€ = 1πόντος). 

ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ

1. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί αγορά με εξαργύρωση πόντων, το Μέλος πρέπει να ενημερώσειτο σημείο εξαργύρωσης πόντων (ταμείο) πριν την έκδοση παραστατικού εφόσον εκδοθεί παραστατικό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει εξαργύρωση πόντων.

2. Τα δώρα εξαργύρωση πόντων παρέχονται βάσει διαθεσιμότητας.

3. Κάθε μέλος έχει την δυνατότητα να εξαργύρωση πόντων και να επωφελείται οικονομικά σε διάφορα επίπεδα, το χαμηλότερο επίπεδο εξαργύρωσης είναι 100 πόντοι.

Επίπεδο 1

100 πόντοι

4,00€

(-4%)

Επίπεδο 2

300 πόντοι

18,00€

(-6%)

Επίπεδο 3

500 πόντοι

35,00€

(-7%)

Επίπεδο 4

700 πόντοι

56,00€

(-8%)

Επίπεδο 5

1000 πόντοι

100,00€

(-10%)

Επίπεδο 6

1200 πόντοι

144,00€

(-12%)

4. Με την χρήση της εξαργύρωσης πόντων αφαιρούνται οι αντίστοιχοι πόντοι από το λογαριασμό του Μέλους.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1.Το MarkCenter διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να παρατείνει ή να σταματήσει οποτεδήποτε μέρος ή το σύνολο του προγράμματος bonuscard, με άμεση ισχύ, μετά από ενημέρωση των Μελών. Τα Μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για να εξαργυρώσουν τους συλλεχθέντες πόντους τους (όπως αυτοί είναι καταγεγραμμένοι στο λογαριασμό τους) και κατά το οποίο διάστημα δεν θα παρέχονται νέοι πόντοι. Με το πέρας της χρονικής αυτής περιόδου, όλα τα δικαιώματα των Μελών του προγράμματος θα εκλείψουν, οι λογαριασμοί και όλοι οι συλλεχθέντες πόντοι των Μελών που δεν έχουν εξαργυρωθεί θα χαθούν και τα Μέλη δεν δύναται να εγείρουν οποιαδήποτε αξίωση κατά της Markcenter.

2. Το MarkCenter μπορεί να σταματήσει το πρόγραμμα με άμεση ισχύ, εάν αυτό επιβληθεί από το νόμο.

3. Τα Μέλη υποχρεούνται να συμπληρώνουν και να αναγράφουν ορθά τα στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας τους και να ενημερώνουν εγγράφως το MarkCenter, για οποιαδήποτε αλλαγή των προσωπικών τους στοιχείων. Σε περίπτωση καταχώρησης ελλιπών στοιχείων επικοινωνίας, η MarkCenter δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ελλιπή ενημέρωση του Μέλους.

Γρήγορη και υψηλής ποιότητας παράδοση

Η εταιρεία μας κάνει παράδοση σε όλη τη χώρα

Διασφάλιση ποιότητας και εξυπηρέτηση

Προσφέρουμε μόνο εκείνα τα προϊόντα, στα οποία είμαστε σίγουροι για την ποιότητα

Επιστρoφή εντός 15 ημερών

Έχετε 15 ημέρες για να ελέγξετε την αγορά σας